Industriell strålningsfysik

Profilen industriell strålningsfysik ges som ett alternativ på civilingenjörsprogrammet i teknisk fysik.

Användningen av joniserande strålning inom industrin är mycket mera utbredd än vad man kan tro. Utöver det uppenbara med kärnkraftsindustrin kan strålning användas i en mängd olika situationer, t ex kontroll av svetsstavar och annan oförstörande provning med röntgen- och ultraljudsteknik, nivåmätning i cisterner, kvalitetsmätning av papper, felsökning i processindustrin, kvalitetskontroll av elektronik för rymdbruk mm.

Kurserna inom strålningsfysik ger en bredd i utbildningen och en kompetens som inte många andra har. Genom kursen Industriell strålningsfysik ges en god överblick över de tillämpningar som finns inom industrin. De mer fördjupande kurserna i tillämpad strålningsfysik (Atom och kärnfysik, Mätmetoder och strålningsdetektorer, Strålningsväxelverkan och Röntgenteknik) ger de baskunskaper som behövs för att sedan kunna både jobba med och utvecka strålningsbaserade mätmetoder. Strålskyddskursen bygger sedan på med specialkunskaper för att kunna jobba som strålskyddsexpert inom industrin.

Ämnet är förhållandevis tvärvetenskapligt till sin karaktär. Här behandlas både kemiska och biologiska aspekter liksom miljöaspekter, industriella och medicinska tillämpningar, men tonvikten ligger hela tiden på fysik- och teknikdelarna. Laborationer anpassade för att på bästa sätt förbereda för arbetslivet utgör en viktig del av utbildningen. 

Inom kärnkraftsindustrin sker inom några år stora pensionsavgångar och behov av nyanställning av kompetent personal ökar. För den medicintekniska industrin är även kurser ur den medicinska strålningsfysiken en viktig merit.

Typiska yrken efter examen är strålskyddsfysiker, t ex inom kärnkraftsindustrin, forskningsingenjör (med särskild kompetens mot strålningsbaserade mätmetoder), mätfysiker inom oförstörande provning m m.


Sidansvarig: Lennart Olofsson

Utskriftsversion

Kontaktperson

Jonna Willén
tel 090-785 17 12