Till umu.se

Nyheter från institutionen

Ta chansen att lära mer om digitala inslag i undervisningen

2015-09-28
Under hösten 2015 finns tillfälle att lära mer om digitala inslag i undervisningen. Du kan nu anmäla dig till det andra seminariet och till en workshop. Du kan välja mellan två datum för både seminarium och workshop.

Anpassning till en globaliserad värld

2015-09-14
Ett internationellt perspektiv ska genomsyra utbildningsprogrammen vid Medicinska fakulteten. Målet är att studenterna har ett globalt perspektiv när de är klara med sina studier, oavsett om de har vistats utomlands under studietiden eller inte.

Norrländska databaser och registerdata lyfter forskningen om åldrande och demens

2015-07-09
Välutvecklade register och databaser med patientinformation, som kopplas till regelbundna undersökningar med olika avbildningstekniker, ger Umeå universitet ett försprång när det gäller forskning om hjärnans åldrande och demensutveckling. Inte bara i ett nationellt perspektiv utan även internationel...

President för en av världens största radiologikonferenser

2015-06-08
Katrine Åhlström Riklund har utsetts till president för 2016 års European Congress of Radiology. Kongressen som i år hade 25 000 deltagare från över 110 länder, hålls varje år i Wien.

Stipendium från Max och Edit Follins Stiftelse till Niklas Lenfeldt

2015-05-20
Niklas Lenfeldt, Institutionen för farmakologi och klinisk neurovetenskap, som är civilingenjör och har doktorerat i neurologi, har tilldelats stipendium från Max och Edit Follins Stiftelse.

Register kan förbättra vårdkvaliteten i livets slut

2015-05-19
Ett kvalitetsregister som samlar in uppgifter om döende patienter kan leda till förbättringar av vården i livets slutskede. Det konstaterar Lisa Martinsson i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet, den 22 maj.

Tre program får hög kvalitet

2015-05-19
Läkarprogrammet, kandidatexamen i omvårdnad och magisterexamen i idrottsmedicin vid Umeå universitet fick för drygt ett år sedan bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets utvärdering. Efter analyser och åtgärdsprogram uppfyller de nu kvalitetskraven för högre utbildning och Universitetskans...

30 år av utveckling inom omvårdnadsforskning

2015-05-04
Han var den första doktoranden hos Sveriges första professor i omvårdnad och var landets förste man att disputera i ämnet omvårdnad. Han heter P-O Sandman och han disputerade 1986, landets första professor i omvårdnad var Astrid Norberg och lärosätet var Umeå universitet.

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Maria Wing
2008-10-21

Utskriftsversion