......

 
Till umu.se

Nyheter från institutionen

Medicinska fakultetens pedagogiska pris 2015

2015-03-27
Karl-Gunnar Westberg, universitetslektor vid institutionen för integrativ medicinsk biologi, får medicinska fakultetens pedagogiska pris 2015, bland annat för sin undervisning inom flera av fakultetens program och det utvecklingsarbete han bedriver tillsammans med studenter och lärare.

Seminarium: Människor som inte kan föra sin egen talan

2015-02-10
Medicinska fakultetens kommitté för etikfrågor inbjuder till seminarium den 18 februari, med titeln: Människor som inte kan föra sin egen talan – ett forskningsetiskt dilemma.

Umeåforskare avslöjar gener som styr tankeförmåga senare i livet

2015-02-03
En internationell studie har identifierat gener som kan kopplas till människans tankeförmåga, eller så kallade generella kognitiva förmågor, med funktioner som minne, bearbetning av sinnesintryck, utveckling av resonemang, med mera, efter 45 års ålder. Studien publiceras i tidskriften Molecular Psyc...

Nyupptäckta genvarianter förklarar utveckling av hjärnstrukturer

2015-01-21
En internationell studie har identifierat fem genetiska varianter som påverkar utvecklingen och storleken på olika strukturer i hjärnan. Studieresultaten, som publiceras i tidskriften Nature, kan ge nya insikter om utvecklingen av olika neuropsykiatriska tillstånd.

Kort eller lång strålbehandling vid prostatacancer?

2014-12-18
Vilken strålbehandling är effektivast vid prostatacancer – stora doser under kort tid eller små doser under längre tid? Detta testas i en studie som initierats och leds av Anders Widmark, professor vid institutionen för strålningsvetenskaper, Umeå universitet.

Hjärntumörgen identifierad av Umeåforskare

2014-12-16
Ett internationellt forskarlag har för första gången identifierat en gen som kan förklara varför hjärntumörformen gliom, den mest elakartade formen av hjärntumörer, kan drabba två eller flera medlemmar i samma familj. Rönen publiceras i tidskriften Journal of the National Cancer Institute.

Barncancerfonden stöder forskning i Umeå

2014-12-16
Barncancerfonden anslår 73 miljoner till forskning om barncancer utifrån höstens ansökningar. I Umeå får två forskare - Viveca Lind och Roger Henriksson - ta del av projektanslag på 1,4 miljoner kronor.

Klinisk behandlingsforskning vid Umeå universitet får över 18 miljoner

2014-12-10
Vetenskapsrådet har tagit beslut om Rambidrag inom klinisk behandlingsforskning. Två beviljade projekt, som finns vid Umeå universitet, beviljas totalt 18,5 miljoner kronor.

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Maria Wing
2008-10-21

Utskriftsversion