Till umu.se

Nyheter från institutionen

Nytt forskningscentrum för molekylärmedicinsk forskning invigs

2017-05-12
Idag, fredag 12 maj, invigdes Umeås nya forskningscentrum Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM). Efter en ceremoniell flätning med universitetsrektor Hans Adolfsson, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses verkställande ledamot Göran Sandberg och landstingsdirektör Anders Sylvan presenterade...

Invigning av nytt forskningscentrum för molekylärmedicinsk forskning i Umeå

2017-05-04
Den 12 maj invigs Umeås nya forskningscentrum Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) av Umeå universitets rektor Hans Adolfsson, Knut och Alice Wallenbergs Stiftelses verkställande ledamot Göran Sandberg och landstingsdirektör Anders Sylvan, Västerbottens läns landsting. Vid invigningen pre...

Ny fakultetsnämnd för Medicinska fakulteten

2017-04-28
Ledamöterna i nya fakultetsnämnden är nu utsedda. Rösträkningen som hölls torsdag den 27 april på kvällen, visade att flest röster hade lagts på valberedningens förslag.

Dekan: Öppenhet och högt till tak

2017-04-26
Den enskilt viktigaste frågan för Patrik Danielson, Medicinska fakultetens tillträdande dekan, är att fortsätta arbeta för ett samarbetsklimat präglat av öppenhet och högt till tak, och en ömsesidig respekt för varandra, för att hålla ihop en bred och mångfacetterad fakultet.

Prodekan: Dynamik och tolerans håller diskussionen levande

2017-04-26
Marie Bixo, Medicinska fakultetens nya prodekan, kommer att under kommande fyra år ha ett särskilt ansvar för samverkan med landstingen i norra regionen.

Katrine Riklund blir hedersmedlem i prestigefull radiologisk förening

2017-04-11
Den nordamerikanska radiologiska föreningen valde nyligen in Katrine Riklund som ny hedersmedlem. Katrine Riklund, som är prorektor vid Umeå universitet och professor i diagnostisk radiologi vid Institutionen för strålningsvetenskaper, hedras för sina viktiga insatser inom radiologi vid den årliga k...

Cancerfonden finansierar forskartjänst för WCMM-forskare

2017-03-30
Cancerforskaren Daniel Öhlund får ett speciellt Fellowship i pankreasforskning från Cancerfonden. Forskningsstödet på 3 år till Daniel Öhlund, som nyligen rekryterades till det nystartade Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet, ingår i en särskild satsning på forskning ...

Genetiska riskfaktorer för hjärntumörer skulle kunna förbättra diagnostik

2017-03-27
Ett internationellt forskningskonsortium har i den hittills största studien av maligna hjärntumörer undersökt genetiska markörer för gliom, en väldigt aggressiv form av hjärntumör. I forskningsstudien, där forskare vid Umeå universitet deltagit, bekräftades 13 tidigare identifierade genetiska markör...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Maria Wing

Utskriftsversion