Till umu.se

Nyheter från institutionen

Cancerfonden: Anders forskning kan minska tarmbesvär efter prostatastrålning

2015-11-26
Strålbehandling kan bota prostatacancer – men många män får problem med tarmen efteråt. Anders Widmark, professor i onkologi vid Umeå universitet, testar nu en ny metod för att minska biverkningarna. Han var en av alla de forskare som fick del av pengarna när Cancerfonden delade ut rekordsumman 383...

Nytt blodtest effektivt sätt att upptäcka och klassificera cancer

2015-11-11
Ett nytt RNA-test av blodplättar kan användas för att upptäcka, klassificera och lokalisera cancer genom att analysera innehållet i ett blodprov från motsvarande en droppe. Genom en ny metod för blod-baserade RNA-test av blodplättar, även kallade trombocyter, har forskare lyckats identifiera cancer ...

Umeå universitet först att prova ny modell för utbildning till specialistsjuksköterska

2015-11-11
I ett pilotprojekt med start hösten 2016 provar Umeå universitet en ny modell för utbildning till specialistsjuksköterska. Den stora förändringen innebär att studenterna skriver ett kortare fördjupningsarbete och har fler veckor verksamhetsförlagd utbildning.

International day of radiology

2015-11-10
International Day of Radiology, som ägde rum den 8 november i år, sponsrades av European Society of Radiology, tillsammans med 130 andra organisationer över hela världen.

Mer än 46 miljoner till forskning vid Umeå universitet

2015-11-03
Vetenskapsrådet har beviljat drygt 40,6 miljoner kronor till tolv forskningsprojekt inom naturvetenskap och teknikvetenskap vid Umeå universitet. Dessutom får två av universitetets forskningsprojekt inom utvecklingsforskning dela på 5,7 miljoner kronor.

Umeå universitet bygger toppmodern forskningsmiljö

2015-10-28
Biologihuset - den äldsta byggnaden på campus - byggs om till en attraktiv forskningsmiljö där experimentell och translationell forskning från olika vetenskapliga discipliner inom medicinska fakulteten samlas till ett Medicinskt biologiskt centrum.

Ta chansen att lära mer om digitala inslag i undervisningen

2015-09-28
Under hösten 2015 finns tillfälle att lära mer om digitala inslag i undervisningen. Du kan nu anmäla dig till det andra seminariet och till en workshop. Du kan välja mellan två datum för både seminarium och workshop.

Anpassning till en globaliserad värld

2015-09-14
Ett internationellt perspektiv ska genomsyra utbildningsprogrammen vid Medicinska fakulteten. Målet är att studenterna har ett globalt perspektiv när de är klara med sina studier, oavsett om de har vistats utomlands under studietiden eller inte.

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Maria Wing
2008-10-21

Utskriftsversion