Till umu.se

Nyheter från institutionen

SVT: Dålig beredskap efter Tjernobyl

2016-04-26
Idag är det 30 år sedan den ödesdigra dagen i Pripyat då reaktor fyra i kärnkraftverket Tjernobyl förstördes genom en explosion och radioaktiva partiklar spreds med vinden över Europa. Mikael Karlsson, professor i medicinsk strålfysik vid Umeå universitet, oroas nu över att det inte utbildas nya str...

Specialistsjuksköterskeexamen inriktning vård av äldre får hög kvalitet

2016-04-20
Åtta av Umeå universitets specialistsjuksköterskeexamina fick hösten 2014 omdömet bristande kvalitet i Universitetskanslersämbetets (UKÄ) utvärdering. UKÄ:s uppföljning ger nu även den sista av dessa åtta – vård av äldre - hög kvalitet.

Utbytesstudenter på läkarprogrammet till glesbefolkade områden

2016-04-18
Att fler läkare ska söka sig till glesbygden och de utvecklingsmöjligheter som finns där. Det är ett mål med ett helt nytt samarbetsavtal mellan läkarprogrammet vid Umeå universitet och Northern Ontario School of Medicine i Norra Ontario, Kanada.

Genmutation kopplad till ovanlig Västerbottenssjukdom

2016-04-18
I en ny avhandling vid Umeå universitet beskrivs upptäckten av en genmutation som ligger till grund för den ovanliga ärftliga blodsjukdomen CDA III, även kallad Västerbottensanemin. Genen – KIF23 – spelar en central roll i den process som styr avslutningen av celldelning.

Umeåforskare får 30 miljoner kronor i förlängda forskningsanslag

2016-04-14
Diabetesforskaren Helena Edlund och hjärnforskaren Lars Nyberg beviljas förlängda forskningsanslag på totalt 15 miljoner vardera över fem år från Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse. De två forskarna, som båda är verksamma vid Umeå universitet, har tidigare utnämnts till Wallenberg Scholars.

Felaktig reglering av DNA:s byggstenar kopplas till tjocktarmscancer

2016-04-12
Vid celldelning behövs en korrekt nivå och balans mellan DNA:s fyra byggstenar för att bygga en felfri kopia av DNA utan skadliga mutationer. Forskare vid Umeå universitet har nu kunnat visa en koppling mellan störningar i nivåerna av DNA:s byggstenar, så kallade dNTP, och tjocktarmscancer. Upptäckt...

Skickliga lärare meriteras

2016-04-08
Vid vårpromotionen kommer Umeå universitets meriterade och excellenta lärare att uppmärksammas - fyra av dessa är lärare vid medicinska fakulteten som har fått utmärkelsen meriterade och excellenta lärare.

Fler av medicinska fakultetens verksamheter till ombyggda Biologihuset

2016-03-22
Medicinska fakulteten kommer att fylla hela Biologihuset i framtiden. Ett beslut som rektor tog tisdagen den 22 mars innebär att ytterligare två institutioner flyttar till det ombyggda Biologihuset, som hittills gått under namnet Medicinskt biologiskt centrum, MBC. Institutionen för omvårdnad och In...

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Maria Wing
2008-10-21

Utskriftsversion