Till umu.se

Nyheter från institutionen

Isolering av viktigt hjärncentra ger försämrat minne

2014-11-25
Försämrat minne bland äldre kan förklaras av att ett viktigt centra i hjärnan, hippocampus, med stigande ålder blir allt mer aktivt vid vila och därmed samverkar mindre effektivt med andra hjärncentra då man försöker minnas. Det visar forskare från Umeå universitet i en studie som publiceras i tidsk...

Valet av andningsmotstånd påverkar behandlingsresultatet vid andningsbesvär

2014-11-03
Valet av behandlingsteknik när man genomför motståndsandning för att öka lungornas luftinnehåll vid andningsgymnastik behöver väljas med omsorg för att uppnå avsedd effekt. Det konstaterar sjukgymnast Maria Sehlin i den avhandling hon försvarar vid Umeå universitet, den 7 november.

PET-MR – ett lyft för patienterna

2014-09-23
Nu är den på plats, 50-miljonersgåvan till Norrlands universitetssjukhus. PET-MR-kameran ska ge regionens patienter den allra bästa cancerbehandlingen, individanpassad, säkrare och mer precis. Dessutom blir den ett mycket viktigt redskap för forskarna.

UNT Debatt: Bättre i skolan med test

2014-06-27
Testbaserad inlärning ger mycket effektiva resultat, när den används för lärande – inte för att sätta betyg, skriver Lars Nyberg, professor i neurovetenskap vid Umeå universitet, på Uppsala Nya Tidnings debattsida.

Industrimannen Carl Bennet finansierar medicinsk forskning vid Umeå universitet

2014-06-18
En ny professur i medicinsk teknik och stöd till forskning inom förebyggande av hjärt-kärlsjukdom, samt thoraxkirurgi vid Umeå universitet. Det blir möjligt tack vare finansiering från industrimannen Carl Bennet.

Förlust av gen ökar risk för både sent och tidigt återfall i bröstcancer

2014-05-31
Förlust av genen LRIG1 kan hjälpa till att visa vilka bröstcancerpatienter som har ökad risk att drabbas av återfall i sjukdomen, både i tidigt och många år senare. Det visar forskare från Umeå universitet i en studie som publiceras i tidskriften Cancer Research.

Vinnova-miljoner utvecklar strålbehandling vid NUS

2014-05-26
Tio miljoner kronor från Vinnova sätter fart på det nationella projektet Skonsam strålbehandling som leds från Norrlands universitetssjukhus.– Bidraget gör att vi kan samla spetskompetens från hela landet för att utveckla och implementera nya behandlingsmetoder för cancerpatienter, säger Mikael Karl...

Cellgiftsbehandling vid livets slut skapar osäkerhet

2014-05-12
Cellgiftsbehandlingar mot obotlig cancer är tuffa och det kan skapa osäkerhet om behandlingens nytta, och om den bör ges eller inte, hos de sjuksköterskor som medverkar i behandlingen. Det är ett av resultaten i den avhandling som Ulla Näppä försvarar vid Umeå universitet, den 16 maj.

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Maria Wing
2008-10-21

Utskriftsversion