Till umu.se

Nyheter från institutionen

Mammografiscreening minskar dödligheten hos 40-49-åriga kvinnor

2014-03-17
Sverige är ett av de få länder som erbjuder kvinnor i åldern 40-49 år mammografiscreening. Resultat från världens hittills största studie om mammografiscreening för kvinnor i denna åldersgrupp visar att insatsen minskar dödligheten i bröstcancer.

Ökat stöd för att strålbehandling minskar risken att avlida vid aggressiv prostatacancer

2014-01-30
Patienter med stora och lokalt aggressiva prostatatumörer får kraftigt förbättrad överlevnad efter lokal strålbehandling. Det visar en uppdatering av en unik nordisk prostatacancerstudie, som leds från Umeå universitet.

Nedärvda genvarianter kan öka risken för utveckling av gliom

2013-12-09
Det finns ett samband mellan specifika nedärvda varianter i arvsmassan och specifika genetiska förändringar i tumörer hos patienter som har drabbats av hjärntumörformen gliom. Det visar Soma Ghasimi i den avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 12 december.

Curie: Roliga tider för hjärnforskning

2013-11-20
Professor Lars Nyberg vid Umeå universitet är en av forskarna som deltar i den europeiska storsatsningen The Human Brain Project. Hans forskargrupp bidrar med studier av minnesfunktioner.
– Det är roliga tider för hjärnforskning, säger han till Vetenskapsrådets nättidning Curie.

Fortsätter att forska om hjärntumörer och lungcancer

2013-11-07
Thomas Asklund, docent vid Umeå universitet och överläkare, är en av de forskare som i år får anslag av Cancerfonden. Han kommer att fortsätta forska på hjärntumörer och lungcancer. I studien vill han hitta tidiga tecken på om behandlingen haft effekt eller inte.

Nya tekniska idéer förbättrar sjukvården

2013-10-17
Gemensamma krafter från Umeå universitet och Luleå tekniska universitet inom Centrum för medicinsk teknik och fysik, CMTF, gör den norrländska forskningen nationellt konkurrenskraftig. Den 21 oktober samlas forskarna för att presentera pågående projekt och utbyta erfarenheter.

Viktnedgång gav bättre minne

2013-06-24
Viktminskning kan leda till förbättrad minnesfunktion hos överviktiga kvinnor efter klimakteriet. Den slutsatsen drar forskare från Umeå universitet i en studie som har presenterats vid den internationella konferensen ENDO 2013 i San Francisco, USA.

LRIG-proteiner viktiga vid cancersjukdom

2013-06-03
En ökad förekomst av proteinet LRIG1 kan hämma tillväxten av lungcancerceller. Samtidigt kan det närbesläktade proteinet LRIG2 både öka förekomsten och aggressiviteten hos hjärntumörer. Det visar Terese Karlsson i en avhandling som hon försvarar vid Umeå universitet den 7 juni.

Nyhetsarkiv


Sidansvarig: Maria Wing
2008-10-21

Utskriftsversion