Arkiv 2015 Kalendarium

Arbetsmiljöseminarium, måndagen 5 okt kl 13:00-14:45
Lokal: Marmorsalen, by 27

Antagningsseminarium, fredag 2 oktober kl 12:00
Stina Bodén

Inflammation and the inflammatory impact of diet in colorectal cancer; population-based studies in northern Sweden

Handledare: Bethany van Guelpen
Lokal: Bärnstenssalen, by 27, NUS

Antagningsseminarium, måndag 21 september kl 12:15
Kristina Sandgren

PET/MRI based salvage radiotherapy for post-radical prostatectomy patients with local recurrence

Handledare: Tufve Nyholm
Lokal: Marmorsalen, by 27, NUS

Temadag PET/MR för CMTS-FoU och Radiofysik
Torsdagen den 10 september kl 13:00-16:00


Lokal: Marmorsalen
Moderator: Anders Eklund

Mittseminarium, måndagen den 7 september kl 13:00
Karin Söderström

Radiotherapy of head and neck cancer - cost/benefit of dose-volume parameters with emphasis on elective treatment

Handledare: Björn Zackrisson
Lokal: Skiffersalen, by 27, NUS

Antagningsseminarium, fredag 4 september kl 13:00
Mary Adjeiwaah

Quality assurance of magnetic resonance scanner dedicated for radiotherapy
Handledare: Tufve Nyholm


Lokal: Skiffersalen, by 27

Antagningsseminarium, fredagen 21 augusti kl 13:00
Lars Björnstad Pedersen

Motion correction of PET/MR using MR-based motion information

Handledare: Anne Larsson Strömvall
Lokal: Marmorsalen, by 27, NUS

Strålningsfysiks seminarieserie, torsdagen 4 juni kl 13:15-14:00
Jörgen Olofsson - Strategier vid kvalitetssäkring av intensitetsmodulerad strålbehandling

Lokal: Skiffersalen, byggnad 27, NUS

Institutionsdag 4 juni kl 09:00-16:30
Lokal: Loke, Folkets Hus
Program, se separat inbjudan

Disputation, fredagen den 22 maj kl 13:00
Lisa Martinsson

Kvalitetsförbättringsarbete inom palliativ vård - rollen för ett nationellt kvalitetsregister och uppfattningar om information given i samband med palliativ cytostatika

Quality improvement in palliative care - the role of a national quality register and perceptions of information during palliative chemotherapy

Pressmeddelande
Opponent: Professor Kerstin Sandelin, Karolinska universitetssjukhuset
Lokal: Sal 135, Målpunkt X, Byggnad 9a, NUS

Opponent: Professor Kerstin Sandelin, Karolinska universitetssjukhuset

Lokal: Sal 135, Målpunkt X, Byggnad 9a, NUS

Professorsråd, tisdag 12 maj kl 11:30-13:00
Lokal: Biblioteket, Medicinsk Teknink, NUS

Strålningsfysiks seminarieserie, torsdagen 7 maj kl 13:15-14:00
Jan Axelsson & Greger Orädd - PET och MR för smådjur

Lokal: Strålbehandlingens rondrum, byggnad 27, NUS

Norra regionens Cancerdagar 2015 i Umeå
2015-04-16--17
 

Strålningsfysiks seminarieserie, torsdagen 9 april kl 13:15-14:00
Christoffer Granberg - Optimering och Dubbelenergi vid Datortomografi

Lokal: Skiffersalen, byggnad 27, NUS

Mittseminarium, fredagen den 20 mars kl 13:00
Kristina Finnilä

Patient’s experiences of the radiotherapy process and treatment

Handledare: Björn Zackrisson
Lokal: Gråstenen, by 24, NUS

Onkolonidagarna i Umeå
2015-03-16--20
Program

Strålningsfysiks seminarieserie, torsdagen 12 mars kl 13:15-14:00
Sara Qvalander - ”Vad händer på MT-FoU?” Infusionsmätningar - en metod för kartläggning av intrakraniell tryck- och flödesdynamik

Lokal: Bärnstenssalen, byggnad 27, NUS

Professorsråd
2015-02-04 kl 11:30-13:00, Biblioteket, Medicinsk Teknik, By 3B, plan 1


Sidansvarig: Maria Wing

Utskriftsversion