Kjell Hansson Mild

Elektromagnetiska fält

Kjell Hansson Mild, docent i medicinsk fysik, arbetade tidigare på det numera nedlagda Arbetslivsinstitutet, och hans forskningsområde är elektromagnetiska fält (EMF) och dess effekter på människan.

Han har främst arbetat med att undersöka den yrkesmässiga EMF-exponeringen. Här kan nämnas flera studier av kromosomskador hos lokförare och ställverksarbetare, olika problem bland plastsvetsare. Dagens frågeställningar rörande mobiltelefonanvändning och risken för hjärntumörer. Han har publicerat ett flertal artiklar om detta i samarbete med professor Lennart Hardell, Onkologi, Örebro universitetssjukhus.

En av dagens stora frågor rör det nya EU-direktivet om begränsning av exponering för fält i arbetslivet, och en av de grupper som blir direkt berörda är personal som arbetar med magnetkamera. Hansson Mild och medarbetare har kartlagt denna exponering och man är nu i färd med att göra experimentella studier på celler för att se om exponeringen i en MR-kamera kan orsaka DNA-skada.

Hansson Mild har en publikationslista som omfattar ca 310 arbeten och ca 200 konferensabstract.


Forskare - Radiofysik och Medicinsk teknik

Jonas Andersson
Natalia Arteaga
Jan Axelsson
Michael Blomquist
Anders Eklund
Anders Garpebring
Jón Hauksson
Kjell Hansson Mild
Ida Häggström
Joakim Jonsson
Lennart Johansson
Magnus Karlsson
Mikael Karlsson
Anne Larsson Strömvall
Olof Lindahl
Helena Lizana
Ronnie Lundström
Tommy Löfstedt
Tufve Nyholm
Jörgen Olofsson
Lennart Olofsson
Rickard Sjögren
Heikki Tölli
Urban Wiklund
Jonna Wilén
Fredrik Öhberg