Radiofysik och medicinsk teknik

Forskning inom radiofysik och medicinsk teknik vid Umeå universitet omfattar främst hur man använder strålning i medicinska tillämpningar men också om övrig användning av medicinsk teknik och informatik inom sjukvården. Denna typ av forskning bedrivs oftast av radiofysiker eller medicintekniska civilingenjörer. Vår forskning är oftast inriktad på kliniska tillämpningar och sker då alltid i nära samarbete med svenska eller utländska företag. Vi bedriver även strålskyddsforskning i samarbete med FOI och andra strålskyddsorganisationer.

Inom området strålning inkluderas även området icke-joniserande strålning. Vi arbetar där med såväl förekomst av elektromagnetiska fält i vår miljö, t ex MR-kamera, kirurgisk diatermi, mobiltelefoner, som dess biologiska effekter.


Sidansvarig: Maria Wing

Utskriftsversion

Forskare - Radiofysik och Medicinsk teknik

Jonas Andersson
Natalia Arteaga
Jan Axelsson
Michael Blomquist
Anders Eklund
Anders Garpebring
Jón Hauksson
Kjell Hansson Mild
Ida Häggström
Joakim Jonsson
Lennart Johansson
Magnus Karlsson
Mikael Karlsson
Anne Larsson Strömvall
Olof Lindahl
Helena Lizana
Ronnie Lundström
Tommy Löfstedt
Tufve Nyholm
Jörgen Olofsson
Lennart Olofsson
Rickard Sjögren
Heikki Tölli
Urban Wiklund
Jonna Wilén
Fredrik Öhberg