David Lindquist

Gynekologiska tumörsjukdomar är vanliga världen över och mer än en miljon kvinnor insjuknar varje år. De tre vanligaste typerna är cancer i livmoderhalsen, cancer i livmodern och cancer i äggstockarna; cancer i blygdläppar och i slidan är mer ovanliga.

På Onkologens forskningslabb har man upptäckt en genfamilj med tre gener som kallas LRIG. Generna reglerar celltillväxt och har visat sig ha betydelse för prognosen i olika typer av cancersjukdomar, inklusive cancer i livmoderhalsen.
I cellulära experiment har man sett att ett högt uttryck av LRIG1 indikerar ett bättre behandlingssvar på vissa typer av cytostatika.
Syftet med den aktuella studien är att undersöka om det finns någon tillämpning av kunskaperna om LRIG som kan användas i den kliniska vardagen när man tar hand om patienter med gynekologisk cancer.
Det kommer att undersökas om uttryck av LRIG-generna kan användas för att förutsäga prognos för patienter med cancer i äggstockar, blygdläpp och vagina. Dessutom kommer eventuella genetiska förändringar i LRIG-generna att studeras med så kallad ”next generation sequencing”, det kommer att göras i prover tagna från patienter med cancer i livmoderhalsen, där vi redan vet att uttryck av LRIG proteiner har betydelse för prognosen. Denna metod kommer också att användas för att kartlägga hela genomet hos patienter med cancer i blygdläpparna.

Med dessa båda analyser kan man få kunskaper om vilka genetiska förändringar som driver sjukdomen och därmed kan man förhoppningsvis i framtiden individualisera behandlingen. Forskargruppen har också utvecklat en metod där man kan mäta LRIG proteiner i blodet och nu studeras om detta mått kan användas som diagnostisk markör eller eventuellt för att upptäcka återfall av cancersjukdomen. Slutligen kommer vi att undersöka om man kan använda LRIG uttryck för att förutsäga svar på behandling hos patienter som får cytostatika som tilläggsbehandling. Förhoppningen är att kunna använda kunskaper om LRIG proteinerna i omhändertagandet av patienter för att individualisera behandlingen och därmed förbättra prognos och minimera oönskade behandlingsbiverkningar.

Cancer of the female genital tract is a major type of cancer worldwide with more than 1 million new cases every year. The three most common types of gynecological cancers are cervical cancer, endometrial cancer, and ovarian cancer, whereas vulvar and vaginal cancers are much rarer.

The human leucine-rich repeats and immunoglobulin-like domains (LRIG) gene family includes three genes, LRIG1, 2 and 3. Expression of the LRIG proteins is associated with prognosis in several types of human cancers, and cellular studies have shown that LRIG1 might predict sensitivity to platinum-based chemotherapy. The aim of this study is to investigate the possible clinical application of the LRIG proteins and other molecular markers in gynecological cancers. The protein expression will be evaluated by immunohistochemistry and the possible association with prognosis will be studied in ovarian, vulvar, and vaginal cancer. In addition, next generation sequencing will be used to sequence the LRIG gene in cervical cancer where LRIG1 protein expression is known to predict prognosis, and to sequence the whole exome in a few carefully selected patients with vulvar cancer.
These analyses may provide data for development of personal medicine based on the specific tumor mutations found in a patient. Furthermore, a method where LRIG1 can be measured in blood has been developed and will be tested for possible clinical applications in serum from patients with cervical and ovarian cancer.
Finally, the predictive value of LRIG1 will be evaluated in patients with gynecological cancers that are treated with platinum-based chemotherapy in the adjuvant setting. The goal is to find clinical applications that improves diagnostic procedures and can help when individualizing treatment for patients with gynecological cancer.

To contact ass prof David Lindquist, click here


Sidansvarig: Maria Wing

Utskriftsversion

David Lindquist

Forskare - Onkologi

Ulrika Andersson
Anne Andersson
Thomas Asklund
Michael Bergqvist
Anna Dahlin
Lars Franzén
Bethany van Guelpen
Håkan Hedman
Roger Henriksson
Barbro Numan Hellquist
Martin Hellström
Camilla Holmlund
Mikael Johansson
Håkan Jonsson
Camilla Thellenberg-Karlsson
Terese Karlsson
Per Lenner
Jack Lindh
Ingrid Ljuslinder
David Lindquist
Beatrice Melin
Jonas Nilsson
Emma Persson
Basel Sithoy
Anders Wahlin
Carl Wibom
Anders Widmark
Björn Zackrisson
Gunnar Johansson
Maria Liljeholm
Sophia Harlid
Daniel Öhlund