Onkologi

Onkologi är läran om tumörsjukdomar. Institutionen onkologi har funnits vid Umeå universitet sedan 1959 och lokalerna är i dag inrymda i byggnaderna 3B, 10, 27 och 6M, Norrlands universitetssjukhus. Vi har ett nära samarbete med den onkologiska kliniken som är den största kliniken för onkologisk behandling av tumörsjukdomar i Norrland.

Vi bedriver forskning och utvecklingsarbete inom många olika områden. Vid onkologiska forskningslaboratoriet bedrivs experimentell forskning kring bl a hjärntumörer (gliom) och prostatacancer. Vid strålbehandlingsavdelningen sker ständigt en utveckling för att åstadkomma bättre och mer precisa behandlingar. Denna forskning sker i nära samarbete med radiofysik och diagnostisk radiologi.

Vi har dessutom en klinisk forskningsenhet där patientnära kliniska studier bedrivs. Här utvärderas nya behandlingsmetoder samt utvärderas nya medicinska preparat för cancerbehandling.


Sidansvarig: Maria Wing

Utskriftsversion

Forskare - Onkologi

Ulrika Andersson
Anne Andersson
Thomas Asklund
Michael Bergqvist
Anna Dahlin
Lars Franzén
Bethany van Guelpen
Håkan Hedman
Roger Henriksson
Barbro Numan Hellquist
Martin Hellström
Camilla Holmlund
Mikael Johansson
Håkan Jonsson
Camilla Thellenberg-Karlsson
Terese Karlsson
Per Lenner
Jack Lindh
Ingrid Ljuslinder
David Lindquist
Beatrice Melin
Jonas Nilsson
Emma Persson
Basel Sithoy
Anders Wahlin
Carl Wibom
Anders Widmark
Björn Zackrisson
Gunnar Johansson
Maria Liljeholm
Sophia Harlid
Daniel Öhlund