Till umu.se

Diagnostisk radiologi

Specialiteten Diagnostisk (medicinsk) radiologi innefattar kunskaper och färdigheter i diagnostiskt och terapeutiskt användande av olika slag av genomträngande strålning, såsom röntgen- och gammastrålning, radiofrekvent strålning och ultraljud ofta tillsammans med kontrastmedel.

Verksamheten kan också beskrivas som bildbaserad diagnostik baserad på konventionella röntgenundersökningar, datortomografi (CT), ultraljud, nuklearmedicinska undersökningar liksom magnetisk resonanstomografi (MRT) och deras användning inom diagnostik och behandling.

Specialiteten, som har en central roll i modern sjukvårdsverksamhet, omfattar samverkan med remitterande kliniker avseende val av radiologisk undersökningsmetod, färdighet med hänsyn till utförandet av diagnostiska och terapeutiska (interventionella) radiologiska åtgärder samt utvärdering av bild- och annat informationsmaterial från undersökningar med olika radiologiska modaliteter.

Diagnostisk radiologi är sålunda en klinisk specialitet som har omfattande kontakter och samarbete med de flesta övriga kliniska medicinska specialiteter.


Forskare - Diagnostisk radiologi

Susanna Jakobson Mo
Lars Nyberg
Nina Nevalainen
Greger Orädd
Anna Rieckman
Katrine Riklund
Torbjörn Sundström