Pressmeddelanden från Umeå universitet

Stort EU-bidrag till ung sociologiforskare

[2018-08-29] Anna Baranowska-Rataj, forskare vid Sociologiska institutionen, Umeå universitet har tilldelats 1,5 miljoner Euro, från det europeiska forskningsrådet, ERC, och stödformen ERC Starting Grant.

Anna Baranowska-Rataj, forskare vid Sociologiska institutionen.

Foto: Przemysław Chrostowski

– Det här är ett väldigt prestigefullt anslag från EU och det är både hedrande och roligt att få det. Anslaget ger mig nya möjligheter att bedriva forskning om hälsa och välbefinnande genom livet. Jag vill bland annat undersöka hur en övergång till arbetslöshet kan leda till psykisk ohälsa hos individen och även hur den kan spridas vidare inom familjen, säger Anna Baranowska-Rataj.

ERC har till uppdrag att uppmuntra den forskning som har hög kvalitet i Europa genom konkurrenskraftig finansiering och att stödja spetsforskning. ERC kompletterar andra finansieringsverksamheter i Europa som de nationella forskningsfinansieringsorganen, och är en del av Horizon 2020, EU: s ramprogram för forskning åren 2014-2020.

Bidrag från ERC beviljas genom öppen konkurrens till projekt som utförs av nya och etablerade forskare, oavsett ursprung, som arbetar i eller flyttar till arbete i Europa. Det enda kriteriet för urval är vetenskaplig excellens.

– Det är mycket glädjande att Anna Baranowska-Rataj har fått dessa medel, inte minst på grund av den hårda konkurrensen från forskare i hela Europa. Från fakultetens sida är vi mycket glada och stolta över hennes framgång, säger Ruth Mannelqvist, dekan vid den Samhällsvetenskapliga fakulteten, Umeå universitet.

För mer information, kontakta gärna:

Anna Baranowska-Rataj, Sociologiska institutionen
E-post: anna.baranowska-rataj@umu.se
Telefon: 090-786 79 47

Redaktör: Eva Stoianov

Adress till nyheten:
http://www.radsci.umu.se/nyhet//.cid293009


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar