Pressmeddelanden från Umeå universitet

Lärarhögskolan inleder samarbete inom området arktisk lärarutbildning

[2018-08-22] Lärarhögskolan vid Umeå universitet stärker utbildnings- och forskningssamarbetet inom området arktisk lärarutbildning för social rättvisa och jämlikhet genom att medverka i ett utvecklingsprojekt tillsammans med fyra andra nordliga universitet. 

Syftet med projektet är att skapa en gemensam kursmodul för lärarstudenter och samtidigt stärka det framtida samarbetet inom forskning, utbildning och samverkan med arktisk lärarutbildning i fokus.

– Med detta projekt lägger vi grunden för lärarstudenter som planerar att jobba som lärare i nordliga områden.  Studenterna kommer att få en bättre kunskap om de särskilda geografiska, kulturella, sociala, språkliga och utbildningsmässiga förutsättningar som präglar den euro-arktiska regionen. I ett vidare perspektiv kommer utbildningsinsatsen även att kunna gagna barns och ungas skolgång i området, säger Björn Norlin, docent, Lärarhögskolan Umeå universitet.

Ett första steg i arbetet är att etablera ett mer organiserat samarbete och fler aktiva kanaler för erfarenhets- och kunskapsutbyte mellan de institutioner som ansvarar för lärarutbildning i den euro-arktiska regionen. På sikt vill medverkande lärosäten även skapa ett virtuellt resurscenter samt ett gemensamt nordiskt masterprogram inom lärarutbildningen.

Utvecklingsprojektet har tilldelats medel från Nordiska ministerrådets ”Nordplus Higher Education Programme”. Medverkande lärosäten är Luleå tekniska universitet, UiT Norges arktiske universitet, Uleåborgs universitet, Lapplands universitet (Rovaniemi) och Umeå universitet. Projektet koordineras från Lapplands universitet i Rovaniemi.

För mer information, kontakta gärna:
Björn Norlin, docent och forskare i historia med utbildningsvetenskaplig inriktning​, Lärarhögskolan, Umeå universitet
Telefon: 090-786 96 29
E-post: bjorn.norlin@umu.se

Redaktör: Mattias Grundström Mitz

Adress till nyheten:
http://www.radsci.umu.se/nyhet//.cid292939


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar