Pressmeddelanden från Umeå universitet

Ny app i mobilen hjälper
män med urinläckage

[2018-06-29] Forskare vid Umeå universitet har utvecklat en app till mobiltelefonen för män som ska genomgå eller har genomgått en prostatacanceroperation. Appen är en hjälp att träna muskler i bäckenbotten och motverka urinläckage, något som även kan drabba män.

Tät III heter den nya appen som ska hjälpa män med ansträngningsinkontinens. Det är den typ av inkontinens som uppstår i samband med hosta, hopp, promenader och joggning.

Appen som släpps fri på App store och Google play är en anpassning för män av appen Tät, den första inom projektet. Appen Tät har utvärderats i flera studier och visat sig vara effektiv som första linjens behandling för kvinnor med ansträngningsinkontinens, både på kort och lång sikt.

– Jag fick mejl från män som fått besvär med urinläckage efter prostatacanceroperation. Flera använde Tät-appen och tyckte att den fungerade bra, men det fanns önskemål om en anpassning specifikt till deras problem, säger professor Eva Samuelsson som är forskningsledare i Tät-projektet vid Umeå universitet.

Användning och effekt av Tät-appen följs fortlöpande med anonyma enkäter i appen som hittills 42 000 kvinnor har besvarat. Appen är fritt tillgänglig på svenska, engelska och finska.

Ungefär var fjärde kvinna har besvär av ofrivilligt urinläckage och den vanligaste typen är ansträngningsinkontinens. De viktigaste riskfaktorerna hos kvinnor är graviditet och förlossning.  När det gäller män är urininkontinens mer ovanligt men förekomsten ökar brant efter 75 års ålder. Män har oftare andra typer av inkontinens, och det är viktigt att utreda att det till exempel inte förekommer blåstömningssvårigheter på grund av förstorad prostata.

När prostata opereras bort på grund av prostatacancer får de allra flesta Man med mobilappbesvär av urinläckage direkt efter operationen. Ofta går besvären tillbaka, men siffror från prostatacancerregistret visar att en femtedel av dem som opererats uppger måttligt eller mycket urinläckage i samband med ansträngning ännu ett år efter operation. Bäckenbottenträning rekommenderas inför och efter en prostatacanceroperation för att besvären ska gå tillbaka snabbare och förhoppningsvis minska risken för bestående besvär.

Kvinnor lär sig ofta bäckenbottenträning i samband med besök hos barnmorska och under graviditet. Män däremot får ofta kunskap om bäckenbottenträning först vid kontakt med uroterapeut eller urolog inför en operation. Lättillgängliga behandlingsprogram med information och träningsprogram skulle kunna vara ett stöd både för patienten och för vården. Användningen av smarta mobiltelefoner ökar stort bland äldre, så en app kan vara ett sätt att nå många.

– Vi vill nu i en första studie undersöka om appen kan underlätta Eva Samuelssonbäckenbottenträning för män som ska eller har genomgått en prostatacanceroperation. Med anonyma enkäter i appen vill vi samla in synpunkter på funktion, innehåll och användarvänlighet, både från användare och från vården, säger Eva Samuelsson.

Apparna Tät®, Tät® II och Tät® III ingår i forskningsprogrammet Tät.nu. Apparna är utvecklade i samarbete med avdelningen för IT-stöd och systemutveckling vid Umeå universitet. Programmet stöds av Kampradstiftelsen, Forte, ALF, Visare Norr, Jämtlands läns Cancer- och Omvårdnadsfond samt Region Jämtland Härjedalen.

Läs mer på Tät.nu

För mer information, kontakta gärna

Eva Samuelsson
Professor/överläkare
Institutionen för Folkhälsa och klinisk medicin
Umeå universitet
Telefon: 063-15 45 53
Mobil: 070-696 64 40
E-post: eva.samuelsson@umu.se

Illustration: Kati Mets
Foto: Mattias Pettersson

Ladda ned pressbild på Eva Samuelsson

Ladda ned illustration Man med mobilapp

Ladda ned logotyp för Tät III

Redaktör: Ola Nilsson

Adress till nyheten:
http://www.radsci.umu.se/nyhet//.cid292710


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se

Prenumerera på nyheter i RSS-format

Nyheter från Umeå universitet – om forskning, utbildning, samverkan, för alumner etc. – finns också som RSS-flöden:RSS-länkar