Svt Vetenskap: Nobelpristippad genteknik förändrar en av världens vanligaste grödor – kassava

[2018-09-13] Med hjälp av den nobelpristippade gensaxen Crispr-Cas9 har forskare förändrat kassava eller maniok, en gröda som är en stapelvara för en stor del av jordens befolkning. Förändringarna kan snabba på tillväxten och ge grödan nya egenskaper. Stefan Jansson, professor i fysiologisk botanik vid Umeå universitet tycker att studien är mycket bra och viktig. – Kassava är en viktig gröda, men har hittills varit svår att bedriva växtförädling på till följd av dess genetik. Det har varit svårt att jobba med den. Så detta är ett stort och viktigt steg framåt, säger han. Se ett filmklipp (1:02 min)

Läs nyheten

Redaktör: Ingrid Söderbergh

Adress till nyheten:
http://www.radsci.umu.se/nyhet//.cid293146


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se