Internationella turismklimatologer träffades i Umeå

[2018-06-29] Den femte internationella konferensen om klimat, turism och rekreation (CCTR 2018) ägde rum den 25-27 juni 2018 på Umeå universitets campus.

Deltagare vid konferensen CCTR 2018
Deltagarna vid konferensen CCTR 2018

Konferensen gästades av delegater från 16 länder och pågick under tre dagar med två paneler och 28 presentationer med inriktning mot tre huvudteman; "väder/klimat och turism/rekreationsförhållande", "anpassning av klimatförändringar" och "klimattjänster".

Under panelen "polarturism och klimatförändring" diskuterade Umeå-forskarna Linda Lundmark och Cenk Demiroglu olika frågor angående Arktis. Lundmark lyfte fram Sveriges nyväckta intresse av Arktis och möjligheter att utveckla turismen, särskilt i de perifera områdena som med mörker och kalla långa vintrar kan utnyttja det till sin fördel, liksom hur yttre krafter som politik, policy och sociala medier, i samspel med klimatförändringar, kan komma att betyda mycket för framtida utvecklingsvägar.

Demiroglu hänvisade till några specifika konsekvenser av klimatförändringen på turismen i Arktis, och noterade att uppfattningen bland ledande privata och offentliga aktörer att Norden kan betraktas som "vinnare" när det gäller en snösäker framtid för skidturismen fortfarande inte har bekräftats av tvärvetenskapliga forskningsinsatser. Han betonade också en möjlig framtida konflikt mellan utveckling av turism och bevarande, eftersom de mest snösäkra potentiella skidområdena i framtiden ligger i Sarek och Kebnekaise, som också är kända för att ha en unik karaktär under skydd.

CCTR 2018 var den senaste i en vetenskaplig serie toppmodern forskning om turismsklimatologi sedan 2001. Konferensen inrättades av International Society of Biometeorology (ISB) kommissionen om klimat, turism och rekreation.

Redaktör: Eva Stoianov

Adress till nyheten:
http://www.radsci.umu.se/nyhet//.cid292739


Pressinformation

Presskontakt

Mattias Grundström Mitz
090-786 50 89
070-610 08 05
(vx 090-786 50 00)
press@umu.se

Humaniora

Per Melander
090-786 93 79
per.melander@umu.se

Medicin

Ola Nilsson
090-786 69 82
070-353 26 48
ola.nilsson@umu.se

Teknik-naturvetenskap

Ingrid Söderbergh
090-786 60 24
070-604 03 34
ingrid.soderbergh@umu.se