Till umu.se

Välkommen till Institutionen för strålningsvetenskaper

For English, Please visit the English website

Institutionen för strålningsvetenskaper består av ämnena diagnostisk radiologi, onkologi, radiofysik och medicinsk teknik. Institutionen tillhör den medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Förutom utbildning av läkare har institutionen omfattande verksamhet inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten med bland annat utbildning av sjukhusfysiker och medicintekniska ingenjörer.

Forskar- och grundutbildning samt forskning bedrivs inom dessa ämnen.

Diagnostisk radiologiOnkologiRadiofysik och medicinsk teknik

Centrumbildningar där flera av våra forskare är verksamma
Biomarker Imaging Laboratory - BILabOncology Research LaboratoryCentrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)Umeå centrum för funktionell hjärnavbilding (UFBI)

Vi har ett nära samarbete med Västerbottens läns landsting, speciellt klinikerna:
Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS)
Cancercentrum
Bild- och Funktionsmedicin

Institutionens kalendarium

Nyheter från Institutionen

 The Wallenberg Centre of Molecular Medicine at Umeå University (WCMM) is announcing for outstanding researchers, to be positioned within our research enviroment under the the following subject of cancer, neuroscience or metabolic disorders. For more information: wcmm.umu.se


My name is Karen Støverud and I will work as a research engineer in the Radiation Physics and Biomedical Engineering group.
The main focus of my work will be on computer simulations of intracranial blood and CSF flows.
I hold a PhD degree in computational mathematics from the University of Oslo, Norway, and a MSc degree in hydrology from Utrecht University, the Netherlands. In my master thesis I studied intracranial fluid flow with application to drug delivery in cancer treatment.
After my MSc degree I moved to Oslo where I did my PhD at Simula Research Laboratory. During my PhD I continued to study fluid flow in the brain. The topic of my thesis was the relation between the neurogical disorders Chiari I and syringomyelia from a mechanical perspective. I used computational fluid dynamics (CFD) to test hypotheses and get a better understanding of CSF flow and pressure under healthy and pathological conditions


August 19 begins Wendy Yi-Ying Wu as Senior research engineer at Radiation Sciences.
She obtained her PhD from Division of Biostatistics, Graduate Institute of Epidemiology and Preventive Medicine, National Taiwan University in 2013. Wendy has been working as a postdoctoral research fellow at Department of Radiation Sciences, Oncology in Umeå University since August 2014.
Her research focuses on the application of statistical methods to the medical field, especially with regard to developing the evaluation method in breast cancer screening.
She has developed a non-homogenous multistate model on estimation of overdiagnosis without using the historical or geographical control groups.


Jonna Wilén och Fredrik Öhberg har tilldelats Studienämndens kvalitetspris 2015-2016 av Teknisk Fysik Umeå
Motivering:
Årets pristagare belönas med Studienämndens kvalitetspris 2016 för sitt goda samarbete i såväl kurser, som profilarbete och kvalitetsarbete.
Jonna och Fredrik är lyhörda till studenternas behov och strävar efter att alltid förbättra utbildningskvalitén. I arbetet med profilen Medicinsk fysik har de varit drivande och bidragit med egna förslag i syfte att stärka profilen mot såväl forskning som näringsliv.
Med den nya kursen Hållbar utveckling och Strålningsmiljö ämnar man att erbjuda studeterna en kurs i hållbar utveckling som ligger närmare det egna utbildningsområdet.
Jonna och Fredrik missar sällan en chans att träffa studenterna och närvarar vid så när alla utbildningsmässor och tillställningar.
I helhet bidrar Jonna och Fredrik till Teknisk Fysik med sitt starka initiativtagande, utmärkta samarbete och skinande exempel av närvaro till studenterna.


Ida Häggström, vann tävlingen tävlingen Young Investigator Symposium som hålls av Radiological and Medical Physics Society of New York, Inc. Tävligen gick ut på att presentera ett forskningsprojekt samt svara på frågor. Vinsten var en konferensresa för $1500.


Katrine Åhlström Riklund, professor i diagnostisk radiologi, föreslås bli ny prorektor vid Umeå universitet för sexårsperioden 1 juli 2016 – 30 juni 2022. Läs mer här

Professor Lars Nyberg har beviljats förlänging av sitt Wallenberg Scolar.
Wallenberg Scholars är ett program som avser att stödja och stimulera några av de mest framgångsrika forskarna vid svenska universitet.

Anslaget, 15 miljoner kronor fördelat över fem år, får disponeras fritt.
Avsikten är att de utvalda forskarna ska kunna arbeta långsiktigt, med en mindre belastning att söka externa anslagsmedel och med en högre ambitionsnivå för att få ett ännu bättre internationellt genomslag för sin forskning. Anslaget ger också forskarna en möjlighet att satsa på djärvare och mer långsiktiga projekt.
Läs mer om projektet Med blick för hjärnans minnesfunktion, åldrande och sjukdom här.

Tommy Löfstedt började sin postdoc på Radiofysik och Medicinsk Teknik den 18 januari.
Han kommer att jobba med att identifiera egenskaper i multiparametriska bilder från PET/MR samt att analysera dessa med olika dataanalys-/maskininlärningsmetoder.

Efter en magisterexamen i matematik och en civilingenjörsexamen i datavetenskap doktorerade Tommy i beräkningsvetenskap, där han utvecklade metoder för analys av s.k. multiblock-data, dvs. data som samlats in med flera olika metoder, och sedan
integreras simultant i en och samma dataanalysmodell.

Tommy disputerade i beräkningsvetenskap 2012 och påbörjade därefter en postdoc i maskininlärning hos Neurospin (ett neuro-bildcenter tillhörande Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives, CEA) i Saclay (Paris), Frankrike, där han jobbade med utveckling av dataanalysmetoder för analys av MRI-bilder från patienter med neurokognitiva sjukdomar.Fredrik Öhberg, sjukhusingenjör vid Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, avdelningen för Medicinsk teknik - FoU, erhöll den 18 december 2015 en docentur i medicinsk teknik.
Han presenterade sin avhandling den 27 februari 2009. Avhandlingen behandlade analys av nackrörelserna hos patienter med nacksmärta. Hans docenturföreläsning, med titeln ”Rörelseanalys varför det?”, hölls den 24 november 2015.

Tiden mellan disputation och docentur ägnades åt undervisning vid Umeå universitet och handledning av doktorander. En av dessa doktorander har disputerat medan två andra är i olika faser av sina doktorandstudier. Vidare har han breddat sin kunskap genom att starta nya forskningsinriktningar inom bl.a. respirationsområdet.  Nya samarbeten har lett till ett flertal arbeten som inkluderats i avhandlingar både i Norge och i Sverige. Fram till dagens datum har Fredrik publicerat 33 vetenskapliga artiklar i väletablerade tidskrifter.


Cancer Academy North
Invites to Prospectives in Cancer Research
June 16-17 2016, Kulturhuset Väven, UMEÅ


Lars Nyberg har valts som en av fem lärarrepresentanter i universitetsstyrelsen under 2016-2018.
 1 december börjar Natalia Arteaga sin Postdoc på Radiofysik, hon kommer att tillhöra fysikgruppen och jobba med imaging för cancerterapi

Månadens forskare på Barncancerfonden

Professor Mikael Karlsson berättar om sin forskning

 


Sidansvarig: Maria Wing
2016-08-24

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Diagnostisk radiologi
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 3A, Norrlands universitetssjukhus

Tel:  090-785 00 00 vx

Fax:  090-12 23 03

Kontaktinformation

Onkologi
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 6M, 27, 10C Norrlands universitetssjukhus

Tel:  090-785 00 00 vx

Fax: 

Kontaktinformation

Radiofysik/Medicinsk teknik
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 10C, 27 Norrlands universitetssjukhus

Tel:  090-785 00 00 vx

Fax: