Välkommen till Institutionen för strålningsvetenskaper

For English, Please visit the English website

Institutionen för strålningsvetenskaper består av ämnena diagnostisk radiologi, onkologi, radiofysik och medicinsk teknik. Institutionen tillhör den medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Förutom utbildning av läkare har institutionen omfattande verksamhet inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten med bland annat utbildning av sjukhusfysiker och medicintekniska ingenjörer.

Forskar- och grundutbildning samt forskning bedrivs inom dessa ämnen.

Diagnostisk radiologiOnkologiRadiofysik och medicinsk teknik

Centrumbildningar där flera av våra forskare är verksamma
Biomarker Imaging Laboratory - BILabOncology Research LaboratoryCentrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)Umeå centrum för funktionell hjärnavbilding (UFBI)

Vi har ett nära samarbete med Västerbottens läns landsting, speciellt klinikerna:
Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS)
Cancercentrum
Bild- och Funktionsmedicin

Institutionens kalendarium

Nyheter från Institutionen

 The Wallenberg Centre of Molecular Medicine at Umeå University (WCMM) is announcing for outstanding researchers, to be positioned within our research enviroment under the the following subject of cancer, neuroscience or metabolic disorders. For more information: wcmm.umu.se


The International Day of Radiology (IDoR) will be celebrated for the sixth time onNovember 8, this year focusing on emergency radiology
Läs mer här

Vetenskapsrådet har i oktober 2017 beviljat bidrag till 3 forskare på institutionen:
Bethany van Guelpen, 2 400 000 kr för projektet: Riskprediktion och tidig upptäckt av tjock- och ändtarmscancer cancer; en integrativ molekylärepidemiologisk approach
Daniel Öhlund, 6 000 000 kr för projektet: Tumörstromat som läkemedelsmål vid pankreascancer
Anders Wåhlin, 3 200 000 kr för projektet: Förstorade artärpulsationer, nedsatt kärlfunktion och skador på hjärnans funktionella nätverk - nya metoder för undersökningar av ett patologiskt händelseförlopp


Professor Beatrice Melin har utsetts till nationell cancersamordnare för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Hon tillträder den 1 oktober 2017 och blir även ordförande för Regionala Cancercentrum i samverkan. Läs mer här.

Emma Persson, forskare vid Onkologens forskningslaboratorium erhöll den 6 juni 2017 en docentur i experimentell onkologi.


Lennart Flygare,
överläkare vid Bild- och Funktionsmedicin, Norrlands Universitetssjukhus, har erhållit en docentur i diagnostisk radiologi.

Docent Mikael Johansson, lektor och överläkare verksam vid Cancercentrum, Norrlands Universitetssjukhus.
Har tilldelats SLUSG-stipendiet 2017. Läs mer här.

Helena Grip, sjukhusingenjör vid Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik, avdelningen för Medicinsk teknik - FoU, erhöll den 28 april 2017 en docentur i medicinsk teknik.

PhD Daniel Öhlund, är en av två forskare som i år får del av Cancerfondens särskilda satsning, Fellowship i pankreascancerforskning. Läs mer här.


Nina Karalija
I am a postdoc at diagnostic radiology in Professor Lars Nyberg’s group. My background consist of a master of science in chemical engineering, and a doctoral thesis in neuroscience.
My previous and present research has focused on functions regulated by the dopamine system. At present, I am part of the Cognition, Brain, and Aging (COBRA) project, which aims at evaluating the link between dopamine system integrity and cognitive performance in normal aging.
The dopamine system is a particularly age-sensitive network implicated in cognitive processes. Consequently, different routes of cognitive aging may depend on the status of the dopamine system. The COBRA cohort consists of 181 healthy, older adults that have undergone positron emission tomography to assess dopamine D2-receptor availability, magnetic resonance imaging for measures of brain structure and function, and broad-ranged cognitive assessment.
I was recently awarded a two-year postdoc scholarship from the Swedish Brain Foundation. The project will examine effects of genetic variation on inter-individual differences in dopamine measures and cognitive performance in the COBRA-sample.
This study has the potential to map predictors of age-related cognitive decline. Such knowledge is needed as severe decline compromises the well-being for a large number of individuals.

Professor Lars Nyberg berättar om Det åldrande minnet och vilka faktorer som är mest avgörande.
http://www.tv4.se/nyhetsmorgon/klipp/3-tips-s%C3%A5-kan-du-f%C3%A5-b%C3%A4ttre-minne-3567572


PhD/MD Daniel Öhlund,
I have a specific interest in, and previous experiences of, pancreatic cancer microenvironment research. In my thesis I studied the role of the tumor stroma as a prognostic and diagnostic marker, and as a regulator of pancreatic tumor growth. We found that the increased expression and deposition of extracellular matrix (ECM) proteins in tumor tissue was reflected in the circulation, and that increased levels of ECM-derived protein fragments in the circulation correlated with poor prognosis. During my postdoctoral period in the Tuveson Laboratory at Cold Spring Harbor, New York, I continued to study the tumor microenvironment, focusing on the composition of the tumor stroma, and how interactions between cancer cells and tumor stroma impact on tumor progression and drug resistance. During this period, I developed a new organotypic co-culture system for studying stromal interactions, and I was also trained in using genetic engineered mouse models of pancreatic cancer.
I have recently been selected for an assistant professorship at Wallenberg Center for Molecular Medicine (WCMM) at Umeå University, and as a WCMM fellow I will continue to work on the tumor microenvironment. I will focus on deciphering the functional heterogeneity of stromal components within the tumor microenvironment, aiming to identify drugable stromal interactions driving tumor progression and to develop inhibitors to these interactions.


Sara Qvarlander har tilldelats ett tvåårigt stipendium för en postdoktortjänst av Svenska Sällskapet för Medicins Forskning (SSMF) .

Sara tillämpar en ny medicinteknisk analysmetod för att förbättra och individanpassa normaltryckshydrocefalus, så kallad ”vattenskalle”, vilket är en sjukdom där vätskedräneringen från hjärnan är störd.
Genom att använda en mer avancerad och intelligent monitorering av vätskedränering via ett smalt plaströr är förhoppningen att behandlingseffekten ska kunna förbättras.


Genombrottet med immunterapi har överraskat de flesta i forskarvärden, Docent Håkan Hedman föreståndare för Cancercentrums forskningslaboratorium berättar mer i Västerbottens-Kuriren, läs -> här och här (inloggning krävs).
 


For men with intermediate risk prostate cancer, side effects at two years following radiation therapy (RT) were comparable for extremely-hypofractionated treatment, which was delivered in seven fractions across two and a half weeks, and conventional treatment of 39 fractions across eight weeks, according to research presented by professor Anders Widmark at the 58th Annual Meeting of the American Society for Radiation Oncology (ASTRO).

Västerbottens-Kuriren skriver också om studien-> här (inlogging krävs)
TV4 har ett inslag, titta -> här
Vetenskapsradion har ett inslag, lyssna -> här


My name is Anneli Sundkvist (previously Marklund). I graduated in Medicine in June 2016 and have now started my research and medical internship at Norrlands University Hospital. I will be working with MD, PhD Bethany van Guelpen and PhD Sophia Harlid (Department of Radiation Sciences) on a project focusing on finding early biomarkers for colorectal cancer in blood. The project involves metabolomics, biomarkers for inflammation, and analysis of methylation in white blood cells.
After receiving my PhD in Chemistry at Umeå University in 2006, I have been working with research at the department of Environmental Chemistry and at the Department of Public Health and Clinical Medicine. During my Doctoral studies I were to investigate levels, distribution patterns and sources of organophosphorus (OPs) flame retardants and plasticizers in different environmental compartments. Indoor and outdoor environments, biological samples and human exposure to OPs were investigated in order to generate data which may be used for risk assessments. An additional aim was to develop analytical methods which could be utilized to analyse OPs in different matrixes. ​


Professor Beatrice Melin
berättar om den nya databasen som matchar kliniska studier med patienter som vill vara med i forskningsprojekt, som Regionalt Cancercentrum har byggt upp.
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3508992


PhD David Lindquist, docent i ämnet Experimentell Onkologi, har nu efter fullgjord specialistutbildning utnämnts till docent i Onkologi.


In September 2016, PhD Anton Lindström begun his research and medical internship at Norrlands University Hospital. He will be working I collaboration with PhD Maria Sandström and PhD Tufve Nyholm (Department of Radiation Sciences). Their project involves detecting treatment response in glioma tumors using multivariate data analysis (MDA) of magnetic resonance-images.
Anton was awarded his PhD in Chemistry in 2009 and continued with his Post Doc research at the Department of Radiation Sciences Umeå University until 2012. In 2012 he was also accepted for medical studies at Umeå University and graduated in 2016, and alongside his medical studies he has continued with research focused on characterization of mouse glioma tumors using near infrared spectroscopy.
During his academic career his research has been strongly influenced by the application of tools for multivariate data analysis (MDA). In his PhD studies, MDA was applied for exploring the interaction between the active-site of proteins and drug-like ligands. And in his Post Doc work, MDA was used for the design of optimal MRI sequence settings for the enhancement of bone signal.
Anton is very happy to be part of the research group and is estimated to continue with his joint research and clinical internship at least until September 2019.


Anna Rieckmann
has received 1.5 Million Euros for a 5-year research project from an ERC Starting Grant.
ERC Starting Grants are awarded by the European Commission to young talented researchers with a promising track-record, with the aim of encouraging them to become independent research leaders.
Anna joined the Department of Radiation Sciences (Diagnostic Radiology) when she returned to Sweden after a 3-year post-doc at Harvard University in the US.
In her new research project, Anna will use simultaneous PET/MR to study the metabolic basis of the fMRI signal during cognitive control.
She hopes to gain new insights into the neural basis of cognitive functioning in early adulthood and aging.


My name is Sophia Harlid and I recently started full time as a senior research engineer at the department of radiation Sciences. I received my PhD in molecular epidemiology at Lund University in 2011 and after that I spent about 5 years at the National Institute of Health in the US as a postdoctoral fellow.
During my PhD I focused on evaluating genetic risk factors for breast cancer while incorporating environmental components. As a postdoc I investigated the effect of the environment on DNA methylation in blood and tissue, and how external exposures can increase cancer risk through epigenetic modifications. I currently work with Dr. Bethany Van Guelpen at Umeå University on a project focusing on biomarker discovery in early colorectal cancer.


My name is Karen Støverud and I will work as a research engineer in the Radiation Physics and Biomedical Engineering group.
The main focus of my work will be on computer simulations of intracranial blood and CSF flows.
I hold a PhD degree in computational mathematics from the University of Oslo, Norway, and a MSc degree in hydrology from Utrecht University, the Netherlands. In my master thesis I studied intracranial fluid flow with application to drug delivery in cancer treatment.
After my MSc degree I moved to Oslo where I did my PhD at Simula Research Laboratory. During my PhD I continued to study fluid flow in the brain. The topic of my thesis was the relation between the neurogical disorders Chiari I and syringomyelia from a mechanical perspective. I used computational fluid dynamics (CFD) to test hypotheses and get a better understanding of CSF flow and pressure under healthy and pathological conditions


Sidansvarig: Maria Wing

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Diagnostisk radiologi
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 3A, Norrlands universitetssjukhus

Tel:  090-785 00 00 vx

Fax:  090-12 23 03

Kontaktinformation

Onkologi
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 6M, 27, 10C Norrlands universitetssjukhus

Tel:  090-785 00 00 vx

Fax: 

Kontaktinformation

Radiofysik/Medicinsk teknik
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 10C, 27 Norrlands universitetssjukhus

Tel:  090-785 00 00 vx

Fax: