Till umu.se

Välkommen till Institutionen för strålningsvetenskaper

Institutionen för strålningsvetenskaper består av ämnena diagnostisk radiologi, onkologi, radiofysik och medicinsk teknik. Institutionen tillhör den medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Förutom utbildning av läkare har institutionen omfattande verksamhet inom teknisk-naturvetenskapliga fakulteten med bland annat utbildning av sjukhusfysiker och medicintekniska ingenjörer. Institutionen har även ett cancerforskningslabb.

Forskar- och grundutbildning samt forskning bedrivs inom dessa ämnen.

Diagnostisk radiologiOnkologiRadiofysik och medicinsk teknik

Centrumbildningar där flera av våra forskare är verksamma
Centrum för medicinsk teknik och fysik (CMTF)Umeå centrum för funktionell hjärnavbilding (UFBI)

Vi har ett nära samarbete med Västerbottens läns landsting, speciellt klinikerna:
Centrum för medicinsk teknik och strålningsfysik (CMTS)
Cancercentrum
Bild- och Funktionsmedicin

Institutionens kalendarium

Nyheter från Institutionen

Norrlands universitetssjukhus först i Sverige med PET-MR
Två minst sagt generösa donationer gör att Cancercentrum vid Norrlands universitetssjukhus först i landet ska kunna skräddarsy behandling som optimerar effekten på tumören samtidigt som den skyddar frisk vävnad. Satsningen är en samverkan mellan flera aktörer men bottnar i en gåva från Cancerforskningsfonden Norrland. Umeå universitet stärker samtidigt rekryteringen av unga forskare inom området.
Läs mer

Den 11 mars 2013 valdes Katrine Åhlström Riklund till 2e vice chairperson för ECR (European congress av radiology) vilken är ESRs (European Society of Radiology) viktigaste vetenskapliga aktivitet.

ECR hålls årligen i Wien i början av mars och drar drygt 20 000 deltagare. Årets val innebär att Katrine Åhlström Riklund blir ECR kongresspresident 2016.
Tidigare har det varit två parallella organisationer, med en president för ECR och en för ESR.
Från 2017 slås ECR och ESR helt samman och Katrine Åhlström Riklund blir dess första ordförande.

Det innebär Sveriges tredje ordförandeskap för ECR sedan starten 1967 (tidigare 1997 och 2001). ESR är en stor organisation (omsättning 110 mkr Euro) och har idag 55 medlemsländer och cirka 55 000 enskilda medlemmar.

Inför årets ECR var Katrine Åhlström Riklund ansvarig för den vetenskapliga utställningen som bl a innehöll 2 785 elektroniska postrar, 1 400 elektroniskt distribuerade föredrag och över 2 000 föredrag på plats i Wien.
De särskilt vetenskapligt eller utbildnignsmässigt högkvalitativa postrar belönades med ett Magna Cum Laude-pris.

Fysiker Jan Axelsson , Strålningsfysik vid NUS vann Venture Cup Nords deltävling Life Science och Teknik i Sundsvall förra veckan.
Jan har tagit fram produkten Discom2ubs som avidentifierar patienters röntgenbilder.

Fil Dr Emma Persson har beviljats 3 311 000 kr från AFA Försäkring, för att undersöka vilka egenskaper som är viktiga för förmågan hos tumörceller i t ex bröst, prostata eller lunga att sprida sig till skelettet och bilda metastaser.

    
      

AFA Försäkrings pressmeddelande

   


Sidansvarig: Maria Wing
2013-10-14

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Diagnostisk radiologi
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 3A, Norrlands universitetssjukhus

Tel:  090-785 00 00 vx

Fax:  090-12 23 03

Kontaktinformation

Onkologi
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 6M, 27, 10C Norrlands universitetssjukhus

Tel:  090-785 00 00 vx

Fax: 

Kontaktinformation

Radiofysik
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Byggnad 10C, 27 Norrlands universitetssjukhus

Tel:  090-785 00 00 vx

Fax: